Oświadczenie Zarządu dot. bieżącej działalności Firmy

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego pragniemy poinformować o szeregu działań, które podjęliśmy w trosce o zdrowie i życie naszych Pracowników oraz zabezpieczenie interesów naszych Klientów.

Bezpieczeństwo

W ostatnich dniach lutego wprowadziliśmy pierwsze działania zapobiegawcze: procedury wewnętrzne objęły obowiązkowe mycie dłoni przed rozpoczęciem pracy i w ciągu dnia, a także udostępnienie środków ochrony osobistej w postaci jednorazowych maseczek i żeli antybakteryjnych.

Od 12 marca wprowadziliśmy pracę zdalną we wszystkich obszarach, w których było to możliwe. W ten sposób ułatwiamy Pracownikom opiekę nad dziećmi i jednocześnie zmniejszamy ilość bezpośrednich interakcji w miejscu pracy. Zawiesiliśmy również wszelkie wyjazdy służbowe.

Wprowadzamy na bieżąco wytyczne Państwowej Inspekcji Pracy oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, śledząc jednocześnie zarządzenia władz państwowych. Osoby, które pracują w budynku Firmy są zobowiązane do codziennych pomiarów temperatury, korzystania z maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych. Zapewniliśmy stosowne przeszkolenie z zakresu używania środków ochrony osobistej.

Przeorganizowaliśmy nasze pomieszczenia tak, by stanowiska pracy poszczególnych osób były od siebie maksymalnie oddalone (nie mniej niż 1,5m). Przestrzegamy zachowywania odstępu pomiędzy pracownikami również czasie w przemieszczania się i rozmów.

Pomieszczenia Firmy są dodatkowo na bieżąco dezynfekowane.

Bieżąca działalność

Ograniczenia administracyjne wprowadzone w krajach dotkniętych epidemią koronawirusa mogą mieć wpływ na czas dostawy towarów. Na bieżąco monitorujemy działania firm logistycznych i naszych partnerów handlowych, dokładając starań, by wszelkie opóźnienia nie wpływały na naszą bieżącą działalność.

W zaistniałej sytuacji możliwe jest wydłużenie się czasu załatwiania spraw w obszarach zarówno biznesowych, jak i administracyjnych. Mamy nadzieję, że rozumieją Państwo tę sytuację. Robimy wszystko, aby wprowadzone zmiany miały jak najmniejszy wpływ na tempo realizacji zamówień.

W tych trudnych dla nas wszystkich czasach chcielibyśmy również życzyć spokojnych i przede wszystkim zdrowych Świąt Wielkiej Nocy. Niech czas spędzony z najbliższymi będzie pełen ciepła, zrozumienia i empatii.

Zarząd Unisystem sp. z o.o.

2020-04-06

Najnowsze Artykuły

Scroll to Top